Results of FLT (21st September, 2019)

         NAME                       MARKS

1. Sumit Kumar Singh        16.5
2. Pawan Kumar                    3.5
3. Rahul Ray                         1.5
4. Ravi Kumar                       10
5. Suraj Kumar                      18.5
6. Nikita Kumari                   10.5
7. Sunita                                4.5
8. Anshu                                3
9. Ayush                                 1.5
10. Jai Prakash                       15.5
11. Suman Anand                  10
12. Payal Kumari                   15
13. Suraj Kumar (11 AM)      8.5
14. Sunny Kumar                   10
15. Rahul Kumar                    15.5
16. Md. Wahid Alam              6
17. Manju Patel                      4.5
18. Tanu Priya                       3.5
19. Pragya Rani                     0.5
20. Rajesh                              17.5
21. Satendra Ram                   18
22. Aman                                19.5
23. Praveen Kr Pandit             17
24. Ram Hembrom                  19.5
25. Anju Kumari                     8.5
26. Deepak Kumar                  19
27. Pawan                                28
28. Ravi Kumar                       27.5
29. Aman Purty                       18.5
30. Krishna Kumar                  22.5
31. Pintu Kr Verma                  13
32. Deep Manash Gupta          30
33. Sijal Shruty                        9.5
34. Jyoti Kumari                      32.5
35. Dharmendra Kumar           25.5
36. Soni Priya Sah                   8.5
37. Rakesh Kumar                   20
38. Shafique                             21.5
39. Shivam Kumar                   22.5
40. Mukesh Kumar                  5
41. Anand Kumar                     17.5
42. Kundan Kumar                   16
43. Aman Kumar Pathak           25.5
44. Ritu                                     28.5
45. Avinash Pawan Bhagat       13
46. Abhimanyu Singh               8
47. Rohit Gupta                         7.5
48. Param Sharma                     15.5
49. Ruchi Sinha                         12
50. Niranjan Kumar                   5.5
51. Warish Ali                           22.5
52. Shivam Kr Singh                 7.5
53. Priya Jha                              11
54. Unnati Verma                       11
55. Manisha Kumari                  5
56. Ankit Anand                        26
57. Alok Ranjan                        17.5
58. Pushpa Kumari                    -5
59. Ruby Kumari                       6
60. Sunita Kumari                      0.5
61. Jitendra Oraon                     1.5
62. Dhiraj Saw                           7.5
63. Kavita Singh                        5.5
64. Siddharth                              13
65. Gautam Kumar                     6.5
66. Aditya Kumar                      16
67. Rohit Ranjan                        17.5
68. Sharvan Kumar                     16.5
69. Vikram Kumar                      23
70. Nilesh Kumar                        18
71. Krishna Kumar                      20
72. Vikash Kumar                       22.5
73. Anand Kumar                        12.5
74. Deepak Kumar                       18
75. Suraj Kumar                           7.5
76. Avinash                                  31
77. Nitya                                      26
78. Muskan                                  22
79. Heena Singh                          29.5
80. Ganesh                                   31
81. Aditya Raj                              31.5
82. Riya Mukherjee                     28.5
83. Sonu                                       33
84. Swayam                                  26.5
85. Meera Kumari                        27
86. Poonam Kumari                     22.5
87. Rekha Kumari                        26
88. Vinay Minz                            19.5
89. Arjun Kumar                          24
90. Sneha                                      31
91. Sunaina Kumari                      29.5
92. Honey Kujur                           24
93. Mausam Chattopadhyaya        27.5
94. Anup Kumar                           21.5
95. Dewa Raj                                32
96. Surbhi Riya                             31
97. Ananya Kumari                      25.5
98. Roopa Kumari                        21
99. Priyanka Raj                           11.5
100. Chhaya Kumari                    12.5
101. Amit Kumar                          18
102. Pintu Kumar                          23.5
103. Poorna                                   9.5
104. Alka Kumari                         21
105. Rituparna                               28.5
106. Mahendra                               13.5
107. Manisha                                  25

No comments:

Post a Comment

Pages